abererch

abererch


SarnAdranau - Sections
Sarn
Sarn Sarn Sarn  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Sarn

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873


 

TAFARNDAI / PUBLIC HOUSES:

 • Penrhyn Arms Hotel, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 730218
 • Pen y Bont Arms, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 730204
 • Ty Newydd, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 730747

PEIRIANNYDD ELECTRONIG/ ELECTRONIC ENGINEER:

 • Able Electronics, John Rogers, Y Depo, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 830372

CONTRACTWYR FFENSIO/ FENCING CONTRACTORS

 • J D Williams, Parc Bodbadrig, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 87 677

GWASANAETH GARDDIO/ GARDEN MAINTENANCE:

 • Richard Evan Roberts, Nant, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 730 749

SIOPAU TRIN GWALLT / HAIRDRESSERS:

 • Sally Williams, Waterloo House, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 730 631

LLOGI OFFER/ PLANT HIRE:

 • B Alcock, Cwmwd, Sarn, PWLLHELI Gwynedd 830693
 • J G Roberts, Tan y Maen, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd.

PLYMWYR/ PLUMBERS:

 • R E Pearson, Trefaes Newydd, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 830744

TOI/ ROOFING:

 • Dwyfor Roofing & DPC, Bod Awel, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 730377

CLUDIANT / TRANSPORT :

 • B Alcock, Cwmwd, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 730 693 Mobile: 0831 121087

MASNACHWYR AMAETHYDDOL / AGRICULTURAL MERCHANTS :

 • Amaethwyr Eifionydd Cyf.,Pengroeslon, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 730212

CIGYDDION / BUTCHERS:

 • G R Williams, Belle View, Sarn, PWLLHELI, Gwynedd. 730231

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Sarn


Gyda cefnogaeth y Cyngor Cymuned

With the support of the Community Council

 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9