abererch

abererch


RhydyclafdyAdranau - Sections
Rhydyclafdy
RhydyclafdyRhydyclafdyRhydyclafdy  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Rhydyclafdy

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Rhydyclafdy


 

BWYTAI ( hefyd GWESTAI) / RESTAURANTS (Also seeHOTELS):

  • Twnti, Rhyd-y-clafdy, PWLLHELI, Gwynedd. 740929

GOSODWR CARPEDI / CARPET FITTER :

  • Glyn Hughes, Rhydyclafdy, PWLLHELI, Gwynedd. 614987, 740912

TACSI / TAXI:

  • 999 Taxis Rhyd, Glan y Lli, Rhydyclafdy, PWLLHELI, Gwynedd. 740999

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Rhydyclafdy


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9