abererch

abererch


PwllheliAdranau - Sections
Pwllheli
Pwllheli Pwllheli Pwllheli  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso /Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Pwllheli

SIAMBER MASNACH PWLLHELI CHAMBER OF TRADE Pwllheli

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Pwllheli

Tudalen y Cyngor Sir / County councils page Pwllheli

http://www.gwynedd.gov.uk/adrannau/economaidd/busnesmarchnata/pwllheli/ymweld/index.cymraeg.html


 

GWASANAETHAU /SERVICES

MEDDYGON/ DOCTORS:

 • Drs I J & E Lawrence, H M Davies, D K Wllllams, D W Davies, D Robyns-Owen & R I Wllllams, Treflan, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701457

SWYDDFEYDD POST/ POST OFFICES:

 • Swyddfa Bost Ffordd Abererch, Ffordd Abererch, PWLLH ELI, Gwynedd. 612678
 • Swyddfa Bost Pwllhelli, (Prif Swyddfa) New Street, PWLLHELI, Gwynedd. 612658
 • Swyddfa Bost West End, 37, Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 612372

BANCIAU / BANKS:

 • National Westminster, 34, HIGH STREET, PWLLHELI, GWYNEDD. 612531/ FAX 701272
 • Barclays Banc, 64, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 720200
 • Banc Lloyds, 90/92, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 701515
 • MIDLAND BANK PLC 48 HIGH STREET, PWLLHELI, GWYNEDD. 632700 (Welsh language service) , 632727 (English language service) FAX 632777 Pwllheli

CYMDEITHASAU ADEILADU / BUILDING SOCIETIES :

 • Abbey National,42,Stryd Fawr,PWLLHELI,Gwynedd. 612213
 • Principality, 55A, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. ; 613331 / 612020
 • Woolwich, Bank Place, PWLLHELI ,Gwynedd. 612743

SIOPAU BWYD / FOOD SHOPS

ARCHFARCHNADOEDD / SUPERMARKETS:

 • A & C PAGE QUALITY MEATS 19 GAOL STREET, PWLLHELI, Gwynedd. 612136
 • Co-operative Pioneer, New Road, Station Square, PWLLHELI, Gwynedd. 613201
 • SPAR, Y MAES, PWLLHELI,GWYNEDD. 612993 / FAX 701217 Pwllheli
 • GRAINS FRUIT & VEGETABLES AND WHOLEFOOD SHOP, 32 HIGH STREET, PWLLHELI,Gwynedd. 613354
 • Iceland Frozen foods, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. Pwllheli
 • Kwiksave Cyf., Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 612892
 • Woolworths Plc, 86, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612428 Pwllheli
 • LLYN SEAFOODS, Y MAES, PWLLHELI,Gwynedd. 614292

MODURDAI / GARAGES

 • Auto & General Electrics, Penrhynliniog, PWLLHELI, Gwynedd. 701935
 • LLYN TYRE EXHAUST & AUTOCARE, North Quay, PWLLHELI,Gwynedd. 612368 / FAX 701572
 • Glandon Garage, PWLLHELI, Gwynedd. 613717
 • J Evans, Modurdy Pen y Berth, Penrhos, PWLLH ELI, Gwynedd. 613506
 • Modurdy Pulrose Cyf. Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 612827
 • Modurdy Bridge, PWLLHELI, Gwynedd. 612022

HAMDDEN / LEISURE

SINEMA / CINEMA:

 • Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan,Pwllheli, Gwynedd. 01758 704088 Pwllheli

CANOLFAN HAMDDEN / LEISURE CENTRE:

 • Canolfan Hamdden Dwyfor, Ffordd Recreation, PWLLHELI, Gwynedd. 613437
 • Hafan Pwllheli Marina, PWLLHELI, Gwynedd. Pwllheli
 • Pwllheli Rugby Club, 613676 Pwllheli
 • Pwllheli Library , NEUADD DWYFOR, PENLAN STREET, PWLLHELI, Gwynedd. 612089 Pwllheli
 • Pwllheli Sailing Club, HAFAN, GLAN Y DON, PWLLHELI,Gwynedd. 613343 / FAX 612134 Pwllheli
 • Clwb Golff Pwllheli, Lon Golff, PWLLHELI, Gwynedd. 701644, 701633 Pwllheli

CYFRIFIADURON / COMPUTERS:

 • K2 Synergy, 67 High Street, Pwllheli, Gwynedd. 01758 613130 Pwllheli

GWESTAI / HOTELS:

 • Crown, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 701345
 • Miramar, Lon y Cob, Marian y De, PWLLHELI, Gwynedd. 613021
 • Twr, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612865

TAFARNDAI / PUBLIC HOUSES:

 • Black Lion, Ffordd Aberech, PWLLHELI, Gwynedd. 612315
 • Castle Hotel, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612706
 • Mitre Hotel, PWLLHELI, Gwynedd. 614201
 • Penlan Fawr Inn, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612486
 • Victoria Hotel, Ffordd y Cob, PWLLHELI, Gwynedd. 612834
 • White Hall Hotel, Stryd Moch, PWLLHELI, Gwynedd. 613239

MAES PEBYLL / CAMPING SITES / MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITES:

 • Gwersyll Carafannau Bryngolau, PWLLHELI, Gwynedd. 612722
 • Grwp Haulfryn, Maes Gwyliau Gimblet Rock, PWLLHELI, Gwynedd. 612770
 • Haven Holidays, PWLLHELI, Gwynedd. 612112

GWYLIAU FFERM / FARM HOLIDAYS:

 • Gwynfryn Farm Holidays, PWLLHELI, Gwynedd. Pwllheli

 

TAFARNDAI - BWYTAI / PUBS- EATING PLACES

CAFFI / CAFE:

 • Bodawen Caffi, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612533
 • Glan Mor Cafe, South Beach, PWLLHELI, Gwynedd. 612434
 • Gwalia Cafe, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612786
 • Nana's Coffee Shop, 8, Sgwar y Farchnad, PWLLHELI, Gwynedd. 612360
 • Station Cafe, Station Sq., PWLLHELI. Gwynedd. 614277

SIOPAU PYSGOD A SGLODION / FISH AND CHIPS:

 • Bar Pysgod Arvonia, Stryd y Tywod, PWLLHELI, Gwynedd. 612504
 • Arvonia Fish Bar, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701058
 • Allports, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612641

BWYTAI ( hefyd GWESTAI) / RESTAURANTS (Also seeHOTELS):

 • Bamboo Restaurant & Take Away, 1/2, Llys Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 613583 613333
 • Long Room Restauraunt, 2, Gaolsr,. PWLLHELI, Gwynedd. 612203
 • Marine Restaurant, Clwb Cychod Marina, PWLLHELI, Gwynedd. 701140
 • Mariner Food & Wine Bistro, Sgwar yr Orsaf, PWLLHELI, Gwynedd. 612245
 • Twnti, Seafood Restauraunt, Rhydyclafdy, PWLLHELI,Gwynedd. 740 929
 • Polash Balti Restayraunt, 28, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 613884
 • Pompeli Pizzaria & Restaurant, 53, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 614944
 • Tapas Restaurant, 2, Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 614069
 • Village Bistro, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 613198

BWYDYDD SYDYN, BAR BRECHDANAU / TAKE AWAY, SANDWICH BAR :

 • Burger Bar, 2, Rhes Mitre, PWLLHELI, Gwynedd. 613712
 • Jane's Sandwich Bar, 9A, High Street, PWLLHELI, Gwynedd. 614664

HUFEN IA / ICE CREAM:

 • Cadwaladers (Hufen Ia) Cyf., 7 Mitre Terrace, PWLLHELI, Gwynedd. 614595

ATYNFEYDD TWRISTIAID/ TOURIST ATTRACTIONS:

 • Plas Bodfel, Boduan, PWLLHELI, Gwynedd. 613386
 • Glasfryn Activity Park, Glasfryn, PWLLHELI, Gwynedd. 810202 Pwllheli

PARC DIFYRRWCH / AMUSEMENT PARK:

 • Pwllheli Amusements, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612063 614698
SIOPAU / SHOPS

ORIEL / GALLERY:

 • Oriel Pwlldefaid, 46, High Street, PWLLHELI, Gwynedd. 701812

SIOPAU ESGIDIAU / SHOE SHOPS:

 • Osbourne Footwear, 6, Stryd Moch, PWLLHELI, Gwynedd. 614080
 • Stead & Simpson Ltd, 72, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612503

TRWSIO ESGIDIAU / COBBLER:

 • Ensor's shoe repairs,Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd, 720517

CREFFTAU LLECHI / SLATE CRAFT:

 • John Williams & Co, Sand St., PWLLHELI, Gwynedd. 612645

DODREFNAU MEDDAL/ SOFT FURNISHINGS:

 • Cloth World, Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 612311 Pwllheli
 • T E Hughes & Son, 6a Gaol St.,PWLLHELI, Gwynedd. 701212, 701213, 701553

NWYDDAU CHWARAEON / SPORT GOODS:

 • Llyn Sports, 24 Gaol St., PWLLHELI, GWYNEDD. 701370

GWERTHWYR NWYDDAU YSGRIFENNU / STATIONERS:

 • Copi, Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 614364
 • Office Services & Supplies (Pwllheli) Cyf., Liverpool House, 14, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612144

SIOP MELYSION / SWEET SHOPS:

 • Ward-Jones, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612592

TELEDU, FIDEO A THELEDU LLOEREN / TELEVISION, VIDEO AND SATELLITES:

 • Currys Cyf., 75, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612221 Pwllheli
 • Tele Radio Services, 4, Ffordd Caerdydd Isaf, PWLLHELI, Gwynedd. 612726 Pwllheli

SIOPAY TEGANNAU / TOY SHOPS :

 • Llyn Toys, Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 612414
 • R A Jones a'i Fab, 2, Llys Penlan, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701138
 • H G Williams, Wellfield House, Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 612643

ASIANTAETHAU TEITHO / TRAVEL AGENTS:

 • Cwmni Teithio Pwllheli, 7, Ffordd Caerdydd Isaf, PWLLHELI, Gwynedd. 612695 613737 Fax 613001
 • Gwyliau Shaw, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 701800 Pwllheli

CYFLENWYR LLYSIAU, FFRWYTHAU A BLODAU

/ VEGETABLE FRUIT AND FLOWER SUPPLIERS:

 • Flower Studio , Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 701201
 • Ffrwythau Buckley, 1, Sgwar y Farchnad, PWLLHELI, Gwynedd. 612941
 • Parkerbate, Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 613864
 • Thorntons, 73, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612662

   

GWERTHWYR GWIN / WINE MERCHANTS:

 • Siop Win, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd.

SIOPAU HEN GEIRIAU / ANTIQUES:

 • Rodney Adams Antiques, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 613173

BEICIAU / BICYCLES:

 • Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 612414

SIOPAU LLYFRAU / BOOKSHOPS:

 • Bookseller, 10, Stryd Moch, PWLLHELI, Gwynedd. 613755
 • Llen Llyn, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612907
 • News Plus, 59, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612861

CIGYDDION / BUTCHERS:

 • Dewhursts,yn Kwicks, PWLLHELI, Gwynedd 613112

CYFLENWYR NWYDDAU CEIR / CAR PARTS SUPPLIERS:

 • Siop Y Modur, PWLLHELI, Gwynedd.

CARPEDI / CARPETS:

 • Bon Marche, Sgwar yr Orsaf, PWLLHELI, Gwynedd. 612201
 • Llyn Furnishers, 40 Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612798

SIOP ELUSEN / CHARITY SHOP :

 • Tenovus, 57, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 613010

FFERYLLFEYDD / CHEMISTS:

 • D G Evans, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612656
 • Chemists , 60, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612801
 • Lloyds Supersave Plc., 68/70 Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 701053

SIOP TSIENI / CHINA SHOP:

 • Regency, 5 Llys Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701154

SIOPAU DILLAD (BABANOD A PHLANT) / CLOTHES SHOPS(CHILDREN):

 • Ethel Austin, Stryd Moch, PWLLHELI, Gwynedd. 701505

SIOPAU DILLAD / CLOTHES SHOPS :

 • Alcatraz, 16, Stryd Moch, PWLLHELI, Gwynedd. 612623
 • BBS, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. Pwllheli
 • Bon Marche, Sgwar yr Orsaf, PWLLHELI, Gwynedd. 612201
 • D N A , 67 Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612895
 • Stewarts Seconds, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 701130
 • Dorothy Kershaw, 31, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 614707
 • Pollecoffs of Pwllheli, Ty Drwyd, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612124

GOLEUADAU TRYDANOL / ELECTRIC LIGHT SUPPLIERS:

 • Lighter Moments, 3, Llys Penlan, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701173

NWYDDAU TRYDANOL / ELECTRICAL GOODS SUPPLIERS:

 • Currys Cyf., 75, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612221
 • T & N Williams, 20, Stryd Moch, PWLLHELI, Gwynedd. 613602

FFÔN SYMUDOL / MOBILE PHONES:

 • Llyn Mobile Phones, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 613002

GWISGOEDD / FANCY DRESS:

 • D N A , 67 Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612895
CELFI PYSGOTA / FISHING TACKLE:
 • D & E Hughes, 24, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 613291

BUSNES / BUSINESS Pwllheli


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

 
Manylion / Details
 
 

     

 

Neu / Or  Pwllheli


 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9