abererch

abererch


Morfa NefynAdranau - Sections
BUSINESS

SERVICES

VISITING

HISTORY

Morfa Nefyn

NEWS

VIEWS

MAPS

CHAT

Safle Cymuned Morfa Nefyn Community Site

Porthdinllaen Morfa Nefyn

Saif pentref Morfa Nefyn (SH 287403) ychydig i'r tir o'r glannau tua 2Km i'r gorllewin o Nefyn ar y B4417. Atyniad poblogaidd i deuluoedd yn ystod yr haf gyda'r traeth tywod eang.

Mae penrhyn Portinllaen, y cwrs golff yr hwylio a'r pysgota i gyd yn atyniadau o bwys.

The village of Morfa Nefyn (SH 287403) lies just inland from the coast about 2Km west of Nefyn on the B4417. It is a popular destination for families during the summer with its long sandy beach.

The headland of Porthdinllaen, golf links, sailing and fishing are all major attractions.

 

Gyda cefnogaeth y cyngor cymuned

With the support of the community council

llyn

©penLlŷn.com 2000-9