abererch

abererch


Morfa NefynAdranau - Sections
Morfa Nefyn
Morfa Nefyn Morfa Nefyn Morfa Nefyn  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf / Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Morfa Nefyn

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf /

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873 Morfa Nefyn


 

SWYDDFA BOST / POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Morfa Nefyn, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720224

MODURDAI / GARAGES

 • Modurdy Claremont, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720209
 • E W & S E Prltchard, Modurdy Morfa, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720219

CLYBIAU GOLFF / GOLF CLUBS:

 • Clwb Golff Nefyn a'r Cylch, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720218 720966 Morfa Nefyn

GWESTAI ANNEDD / GUEST HOUSES :

 • Llys Olwen Guest House, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720493Morfa Nefyn

GWESTAI / HOTELS:

 • Linksway, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720258, 720392 Morfa Nefyn

TAFARNDAI / PUBLIC HOUSES:

 • Bryn Cynan Inn, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720879
 • Cliffs Inn, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720356
 • Ty Coch, Porthdinllaen, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720498 Morfa Nefyn

SIOPAU PYSGOD A SGLODION / FISH AND CHIPS:

 • Siop Chips Morfa Nefyn, Lon Uchaf, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd.

RESIDENTIAL CARE HOMES / NURSING HOMES:

 • Llwynfor, Cartref preswyl, Morfa Nefyn, PWLLHELI Gwynedd 720467

BUSNES / BUSINESS

ADNEWYDDU CYCHOD / BOAT REPAIRS :

 • lan Williams, Highfield Bungalow, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, PWLLH ELI, Gwynedd. 720472

ADEILADWYR / BUILDERS :

 • W Ambrose Griffiths a'i Fab, Plas Newydd, Morfa Nefyn, PWLLHELI,Gwynedd. 720767, 87226 Ffacs: 720865

CARDIAU CYMRAEG / GREETINGS CARDS:

 • TyNi, Rhandir Mwyn, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd 721455

GLANHAU MODURON / CAR VALETING :

 • Hugh G Jones, Belle View, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720286

TREFNWYR ANGLADDAU/ FUNERAL DIRECTORS:

 • E W Prltchard, Modurdy Morfa, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLH ELI, Gwynedd. 720219

PLYMWYR / PLUMBERS:

 • E Hughes a'i Fab, Capel Tabernacl, Morfa Nefyn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 721354 729378

MAINTFESURYDD/ QUANTITY SURVEYOR:

 • G T Owen, Fron Hyfryd, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720165

OFFER RHEWGELLOEDD/ REFRIGERATION SUPPLIERS:

 • Pwllheli Refrigeration, Islwyn, Lon Terfyn, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720132

CLUDIANT/ ROAD HAULAGE:

 • Williams E F & E O & Sons, Ty Gwyn, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720246

SGRINIAU GWYNT / WINDSCREENS :

 • Gwynedd Windscreens, 8, Lon Cyttun, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 721436

GWASANAETHAU PRIODASOL / WEDDING SERVICES:

 • E W & S E Prltchard,Modurdy Morfa,Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720219

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Morfa Nefyn


Gyda cefnogaeth y cyngor cymuned

With the support of the community council

 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9