abererch

abererch


LlwyndyrysAdranau - Sections
BUSINESS

SERVICES

VISITING

HISTORY

Llwyndyrys

NEWS

VIEWS

MAPS

CHAT

Tudalen Cymuned Llwyndyrys Community Page

Mae Llwyndyrys yn bentref bach tua 1.5km ir gorllewin or A499 y briffordd o Gaernarfon i Bwllheli, a thua 2.5km i'r gogledd or Ffôr.

The village of Llwyndyrys lies about 1.5km west of the A499, the main Caernarfon to Pwllheli road. and about 2.5 km north of Y Ffôr.


 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9