abererch

abererch


LlithfaenAdranau - Sections
Llithfaen
Llithfaen Llithfaen Llithfaen  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Llithfaen

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

  • Swyddfa Bost Llithfaen, Llithfaen, PWLLHELI, Gwynedd. 750 636

CAFFI / CAFE:

  • Caffi Meinir/Bara Menyn, Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, PWLLHELI, Gwynedd. 750442

CANOLFAN IAITH / LANGUAGE CENTRE:

  • Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn 750334 Nant Gwrtheyrn

CYFANWERTHWYR /WHOLESALERS

  • J.H.OWEN,Caerau, Llithfaen, tel+fax 01758 750326 Llithfaen

GWERTHU A ATGYWEIRIO RHEIDDIADUR / RADIATORS SALES AND REPAIR:

  • Llyn Radiators, Llithfaen Uchaf, Llithfaen, PWLLHELI, Gwynedd. 750331

GWERTHWYR GLO / COAL MERCHANT:

  • Bryn Celyn Uchaf, Llithfaen, PWLLHELI, Gwynedd. 750243

METEL SGRAP/ SCRAP METAL :

  • S & R Metals, Llithfaen, PWLLHELI, Gwynedd, 750486

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Llithfaen


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9