abererch

abererch


LlannorAdranau - Sections
Llannor
Llannor Llannor Llannor  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Llannor

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 Llannor


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

  • Swyddfa Bost Llannor, Llannor, PWLLHELI, Gwynedd. 612146

GWASANAETH GLANHAU / CLEANING SERVICES :

  • Dirtbusters, Ty Isaf, Llannor, PWLLHELI, Gwynedd. (01766) 810544, 810009

LLOGI OFFER/ PLANT HIRE:

  • G H Jones, Tai Forgan, Llannor, PWLLHELI, Gwynedd. 613259

CLUDIANT / TRANSPORT :

  • J R Edwards a'i Fab, Y Bont Bridd, Llannor, PWLLHELI, Gwynedd. 612267 612710

HUNAN DARPARIAETH/ SELF CATERING:

  • Rhosyddbach, Llannor, PWLLHELI, Gwynedd.
    01766 810812 Llannor  
    Llannor

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

 
Manylion / Details
 
 

     

 

Neu / Or  Llannor


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9