abererch

abererch


LlangwnnadlAdranau - Sections
Llangwnadl
Llangwnnadl Llangwnnadl Llangwnadl  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Llangwnnadl

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873


LLETY HUNAN-DDARPARIAETH / SELF CATERING:

  • Penllech Uchaf, Llangwnnadl, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 720745 Llangwnnadl
  • Pen-Y-Bont Bach, Llangwnnadl, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 770252 Llangwnadl Llangwnadl

MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITES:

  • Glanrafon, Llangwnnadl, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 770661Llangwnnadl Llangwnnadl
  • Llain Fatw, Llangwnnadl, PWLLHELI, Gwynedd. 770347

ATGYWEIRIO ALLANOL I GEIR / CAR BODY REPAIRS:

  • Modurdy Tegfan, Llangwnnadl,PWLLHELI,Gwynedd. 87651

CONTRACTWYR FFENSIO/ FENCING CONTRACTORS:

  • Ifan G Evans, Bod Myfyr, Llangwnnadl, PWLLHELI, Gwynedd. 870 411

ARGRAFFU AR DDEFNYDD/ FABRIC PRINTERS:

  • Argraff, Ty Capel Pen-Y-Graig, Llangwnnadl, PWLLHELI, Gwynedd. 770468 LlangwnadlLlangwnadl

GWERTHWYR WYAU /EGG MERCHANTS:

  • Mr Perle, Penbont, Llangwnnadl, PWLLHELI, Gwynedd. 770345

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

 
Manylion / Details
 
 

     

 

Neu / Or  Llangwnnadl


 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9