abererch

abererch


LlanbedrogAdranau - Sections
Llanbedrog
Llanbedrog LLanbedrog Llanbedrog  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Llanbedrog

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. Tel-612089 Llanbedrog


MEDDYGON/ DOCTORS:

 • Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740028

YSGOL/SCHOOL:

 • Ysgol Gynradd / Primary School-Llanbedrog

MUDIADAU CYMUNEDOL / COMMUNITY GROUPS

 • Cae Chwarae / Playing Field - 740002 Llanbedrog

SIOPAU / SHOPS

 • Hen bethau / Grandma's Attic - 740454.
 • Swyddfa'r Post / Post Office - 740937.
 • Y Fferyllfa / Chemist - 740229. Llanbedrog
 • Siop y Plas - 740654.
 • Siop y Glyn - 740554.
 • Pysgod wedyu mygu / Smoked Fish - 740099.

MODURDAI / GARAGES

 • T & G Williams Modurdy Gwasanaethol, Ffordd y Traeth, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd - 740249.
 • Modurdy Ger y Nant Garage - 7407788.

GWASANAETHAU /SERVICES

 • Y Feddygfa / Surgery - 730266.
 • Meddyg traed / Chiropodist - 614235.
 • Llyn Building Consultants - 740168
 • Grass Busters - 740555.
 • Cartref Dolwar Residential Home - 740923.
 • Adeiladwyr / Contractor - 740406 , 740482.
 • Ysgol Yrru / Driving School - 740826.
 • Ymgymerwyr Cario / Haulage Contractors - 740243.

GWESTAI / HOTELS:

 • Rock House, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740225.
 • Tremfan Hall, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740169.

TAFARNDAI / BWYTAI / PUBS / EATING PLACES

 • Y Ship Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740270. Llanbedrog
 • Glyn y Weddw Arms Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740212. Llanbedrog
 • Glynllifon (Bwyty lndiaidd /Indian Restaurant) - 740147. Llanbedrog
 • Clwb Glyn y Garth - 740248.
 • Y Gali - 740730.
 • Tremfan Hall - 740169 .

HAMDDEN / LEISURE

 • Oriel Plas Glyn y Weddw Gallery - 740763. Llanbedrog
 • Gwasanaeth lansio cychod / Boat launching service - 740947.
 • Ysgol saethu colomenod clai / Clay pigeon shooting school - 740810. Llanbedrog
 • Ysgol ferlota / Riding centre - 740267.
 • Llogi Cychod / Coastal Cruises, Shearwater - 730000. Llanbedrog

MAESYDD CARAFANNAU A PHEBYLL / CARAVAN & CAMPING SITES

 • Bodwrog - 740341.
 • Henllys Newydd - 740398.
 • Refail / Bolmynydd - 740511.
 • Crugan Farm - 740873.
 • Penyberth - 612581.
 • Crugan Holiday Park -740349.

Aros ar Ffarm / Farm accomodation / B&B / Self catering cottages

 • Wern Fawr Manor Farm -740156. Llanbedrog

ARLUNWYR / ARTISTS:

 • S J Van de Put, Studio Fferm Crugan, Llenbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740038.

ATGYWEIRIO CARAFANNAU / CARAVAN MAINTENANCE :

 • Gwynedd Verandah/ Caravan Maintenance, Ffordd Abersoch, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740101.

PEIRIANWYR SIFIL / CIVIL ENGlNEERS :

 • R Poole, Wendon, Ffordd y Glyn, Llanbedrog, PWLLHELI. Gwynedd. 740630.

GWASANAETH CELFI GARDDIO/ GARDEN IMPLEMENT SERVICING:

 • Lleyn Mowers, Ffordd Abersoch, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740788.

LLOGI OFFER/ PLANT HIRE:

 • T Roberts, Glan Meirion, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740724.

CYFLENWYR TYWOD A GRO/ SAND AND GRAVEL SUPPLIERS:

 • Jones Evan & Son, Castell Grug, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740243.

MASNACHWR DEFNYDD / TEXTILE MERCHANT:

 • Pam Textiles Cyf., 61, Parc Carafannau Crugan, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740855.

CYFLENWYR CHWARAEON Y DWR / WATERSPORT SUPPLIERS:

 • Basic Board Sailing, Ffordd y Traeth, Llanbedrog, PWLLHELI, Gwynedd. 740554

ADDOLI / RELIGIOUS SERVICES

 • Yr Eglwys / Church - 740919.
 • Methodistiaid / Methodist - 740565.
 • Wesleiaid / Wesleyan - 740453.
 • Annibynwyr / Independent - 740389.

CLERC Y CYNGOR CYMUNED / COMMUNITY COUNCIL CLERK

 • Mrs M Williams - 612059.

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Llanbedrog


Gyda cefnogaeth Cyngor Cymuned Llanbedrog

With the support of Llanbedrog Community Council

 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9