abererch

abererch


LlanaelhaearnAdranau - Sections
Llanaelhaearn
Llanaelhaearn Llanaelhaearn Llanaelhaearn  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Llanaelhaearn

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT-Llanaelhaearn

Llyfrgell Pwllheli Library. 612089

Safleoedd eraill am llanhaearn / other sites- Llanaelhaearn


 

CAFFI / CAFE:

  • Foelas Cafe, Llanaelhaearn, PWLLHELI, Gwynedd. 750606

TREFNWYR ANGLADDAU/ FUNERAL DIRECTORS:

  • W A Hughes, Y Felin, Llanaelhaearn, CAERNARFON, Gwynedd. 0175885 654

MODURDAI/ GARAGES:

  • Modurdy Ceiri, Llanaelhaearn, PWLLHELI, Gwynedd. 0175885 238

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Llanaelhaearn


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9