abererch

abererch


Y FfrAdranau - Sections
ffor
 fforY Ffôr ffor
 
 

Côd Ffôn Lleol (01766) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) ffor

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089 ffor


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd. 810391

MAES PEBYLL /CARAFANNAU / CAMPING/CARAVAN SITES:

 • Maes Pebyll Rhosfawr, Meithrinfa Rhosfawr, PWLLHELI, Gwynedd. 810545
 • Trallwyn Hall, Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd. 810226

ATYNFEYDD TWRISTIAID/ TOURIST ATTRACTIONS:

 • Glasfryn Activity Park, Glasfryn, PWLLHELI, Gwynedd. 810202 ffor

MODURDAI/ GARAGES

 • O H Griffith a'i Gwmni, Modurdy Ffôr, Y Ffor, PWLLHELI, Gwynedd. 810240

GARDDWRIAETH MASNACHOL / MARKET GARDENING:

 • Tyddyn Sachau, Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd. (01758)612626 ffor

NWYDDAU FFENSIO / FENCING MATERIALS:

 • Canolfan Ffensio Glasfryn, Ffordd Llanaelhaern, Y Ffôr, Gwynedd.,Fax 750624 Ffôn 750623 ffor ffor

CONTRACTIWR LLORIAU/ FLOORING CONTRACTOR:

 • J A Richards, Arosfa, Ffordd Plas Gwyn, Y Ffôr, PWLLH ELI, Gwynedd. 613159

LLOGI OFFER/ PLANT HIRE:

 • H S Davies, Fferm Cromlech, Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd. 810388

PLYMWYR/ PLUMBERS:

 • Country Gas Supplies, Rhosydd, Rhosfawr, PWLLHELI, Gwynedd. 810439

CYFLENWYR TYWOD A GRO/ SAND AND GRAVEL SUPPLIERS:

 • Williams & Williams, Melin Plas-Du, Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd. 810223

GWAREDU CARTHION/ SEWAGE CONSULTANTS:

 • Williams & Williams, Melin Plas-Du, Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd 810223

LLOGI SGIP/SKIP HIRE:

 • Williams & Williams, Melin Plas Du, Y Ffôr PWLLHELI, Gwynedd. 810223 810213

FFERM GEFFYLAU / STUD FARM, SADDLERY:

 • A.C.G.S. Equestrian, Mur Crusto, Llangybi, PWLLHELI, Gwynedd. 810216

TOILEDAU / PORTABLE TOILETS:

 • Glasfryn Hire, Glasfryn Fawr, PWLLHELI , Gwynedd. 0800 0966896ffor ffor

LLAETHDAI / DAIRIES:

 • Hufenfa De Arfon Cyf., Rhydygwystl, Chwilog, PWLLHELI, Gwynedd. 810251 810397 Ffacs: 810578 Telex: 61492 ffor

BWYD RHEWGELL / FROZEN FOODS:

 • Harlech Frozen Foods Cyf., Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd. 810615 ffor

JAM / PRESERVES:

 • Welsh Lady Preserves, Bryn, Y Ffôr, PWLLHELI, Gwynedd. 810496 ffor

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  ffor


 

 
 

ffor

© penllyn.com 2000-2