abererch

abererch


EdernAdranau - Sections
Edern
Edern Edern Edern  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf / Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Edern

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf /

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873 Edern


SWYDDFA BOST / POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Edern,Heulwen, Lon Cae Glas, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720580
BWYTAI / GWESTY / RESTAURANTS/HOTEL:
 • Woodlands Hall, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720425

TAFARN / PUBLIC HOUSE

 • Ship Inn, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720559

MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITE:

 • Cae'r Odyn, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720846

HYFFORDDWYR GYRRU / DRIVING INSTRUCTORS:

 • E Evans, Ysgol Yrru Nefyn, Gwynfryn, Lon Rhos, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 721393

GWASANAETH CELFI GARDDIO / GARDEN IMPLEMENT SERVICING:

 • Edward Wyn Morgan, Ty Pellaf, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720679

GWASANAETH TRIN GWALLT TEITHIOL / MOBILE HAIRDRESSERS :

 • Haf, Tyn Lon, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. , 720422

PLYMWYR / PLUMBERS:

 • W R Owen, Bryn Hyfryd, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720782

TOI / ROOFING:

 • Owens Roofing Ltd, Lon Goch, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720 784 Ffax 721198

CIGYDDION / BUTCHERS:

 • A L & H Williams, (Cigydd), Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720227

DODREFN / FURNITURE :

 • R W Scott, Maes Newydd, Henfaes, Edern, PWLLHELI, Gwynedd. 720261

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Edern


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9