abererch

abererch


BryncroesAdranau - Sections
BUSINESS

SERVICES

VISITING

HISTORY

Bryncroes

NEWS

VIEWS

MAPS

CHAT

Tudalen Cymuned Bryncroes Community Page

Yr hen blwyf eglwysig ynghanol Penrhyn Llyn, y pentref ar y chwith o Bedair Groeslon, 2km o'r Sarn ar y B4413 Pwllheli -Aberdaron.

Eglwys St Mair, wedi ei hadnewyddu ym 1906, yn glyd ac yn gynnes a gwasanaeth boreol bob Sul.

Yr ysgol wedi cau ar ôl brwydr ffyrnig dros ddwy flynedd rhwng y rhieni a'r Awdurdod Addysg (1969-1972) a'r adeilad yn ganolfan gymdeithasol erbyn hyn.

Y ffynnon ynghanol y pentref yn un o'r ffynhonnau lle gorffwysai'r saint ar y bereindod i Enlli. Ffynnon Leuddad yng ngogledd orllewin y plwyf yn nhir Carrog yn enghraifft arall.

Ymlaen ar y ffordd i fyny am y Rhiw mae Castell Caeron a chwarel o Oes y Cerrig.

Mae golygfeydd godidog o fôr i fôr o ganol y Penrhyn i'w gweld o'r llethrau yr ochor uchaf i'r chwarel a mannau aros ar y ffordd uwchben Porth Neigwl a gwastadedd afon Soch.

Capel Ty Mawr

Maen hir ar gae yn fferm Cae Newydd.

Amryw o lwybrau cerdded wedi eu hagor yn ddiweddar - Bryncroes i Sarn Mellteyrn, i Langwnnadl, i Ben-y-Groeslon. . . .

The ancient parish of Bryncroes is situated about 2km from Sarn along the B4413 Pwllheli to Aberdaron road.

St. Mary's Church, renovated in 1906, is warm and cosy with morning service every Sunday.

The school was closed after a fierce confrontation between parents and the local education authority (1969-72), and the building is now used as a community center.

The well at the center of the village is one that the saints on route to enlli rested at. Another example is Ffynnon Leuddad in the north eastern end of the parish on the land of Carrog farm.

Along the road towards rhiw a small boss shows the location of Castell Caeron and the stone axe factory.

There are spectacular views from coast to coast from the heights above the axe factory and many stopping places to view the vistas from this rock strewn mountain.

Ty Mawr Chapel

Standing stone in a field on the land of Cae Newydd farm.

There are many good footpaths around the parish, some of which have been opened recently.


Gyda cymorth Cyngor Cymuned Botwnnog

llyn

©penLlŷn.com 2000-9