abererch

abererch


BoduanAdranau - Sections
boduan
boduan Boduan boduan  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) boduan

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873


SWYDDFEYDD POST/ POST OFFICES:

  • Swyddfa Bost Boduan,Boduan, PWLLHELI, Gwynedd. 720100

ATYNFEYDD TWRISTIAID/ TOURIST ATTRACTIONS:

  • Plas Bodfel, Boduan, PWLLHELI, Gwynedd. 613386

RHEOLAETH SYCH BYDREDD/ DRY-ROT CONTROL:

  • Rlchard Wallis, Cae Newydd, Ceidio, PWLLHELI, Gwynedd. 721040

ARGRAFFU AR DDEFNYDD/ FABRIC PRINTERS:

  • Argraff, Giat Goch, Boduan, PWLLHELI, Gwynedd. 721415 / 770468 boduan boduan

RHEOLAETH PRYF PREN / WOODWORM CONTROL:

  • Richard Wallis, Cae Newydd, Ceidi, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 721040

PEIRIANNAU DIOD / VENDING MACHINES:

  • Dwyfor Coffee & Tea, Garn View, Boduan, PWLLHELI, Gwynedd. 720969

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

 
Manylion / Details
 
 

     

 

Neu / Or  boduan


 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9