llyn

abersoch


AbersochAdranau - Sections

Abersoch  
  Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code 

Canolfan croeso /Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) , Neu / Or - Lon Pen Cei, Abersoch. 712929

Abersoch & District Trade & Tourism Ltd

Virtual Guide to Abersoch

Tudalen y Cyngor Sir ar Abersoch / County councils page on Abersoch-

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS AGOSAF / NEAREST PUBLIC WEB ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089

 

GWASANAETHAU /SERVICES

MEDDYGON/ DOCTORS:

 • Dr Patricia Meyrick, Garth, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712070

BÂD ACHYB / R.N.L.I. :

SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Abersoch, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 71 2416

FFERYLLFEYDD / CHEMISTS:

 • H H Parry (Abersoch), Y Fferyllfa, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712436

DEINTYDD / DENTIST:

 • Abersoch Dental Surgery, 19 Cae du, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 713955

TAFARNDAI / PUBS:

 • Saint Tudwals Inn, Stryd Fawr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 712539
 • Vaynol Hotel, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 712776

BWYTAI / RESTAURANTS :

 • Bron Heulog Restauraunt, Lon Garmon, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712177
 • Country Kitchen, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713553
 • Manana Restauraunt, Lon Pen Cei, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713144
 • Oriel Fach 1-4, high st., Abersoch, PWLLHELI., Gwynedd. 713158
 • Spinnaker, Stryd Fawr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712481

SIOPAU BWYD / FOOD SHOPS

CIGYDDION / BUTCHERS:

 • Terry Cigydd Teuluol, Stryd Fawr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712110
MODURDAI / GARAGES:
 • Modurdy Glanafon, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 71 2308
 • H & V Motors, Fferm Ty'n y Mur, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 71 3638
Canolfan Garddio / Garden Centre:
 • Abersoch Garden Centre, Ty Mawr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd 01758 713098

HAMDDEN / LEISURE

 • Abersoch Ocean Adventures
 • Abersoch Golf Club, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712622
 • Abersoch Sailing School, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712290

YSGOLION MARCHOGAETH / RIDING SCHOOLS:

 • Canolfan Farchogaeth a Trecio Abersoch, Ffordd Golff, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712767

ORIEL / GALLERY:

 • The Craft Centre, Aber Uchaf, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713641

PYSGOTA / FISHING - BOAT TRIPS:

 • Craft & Angling , Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712646

 

SIOPAU / SHOPS

DILLAD/ SURFIO /SPORTSWEAR/SURFING

 • West Coast Surf Shop

CYFLENWYR CHWARAEON Y DWR / WATERSPORT SUPPLIERS:

 • Abersoch Windsurfing, Y Bont, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712483, 712365, 713714,
 • O'Shea Int., 1 Plas Llwyndu, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713465
 • West Coast Surf Shop, Lon Pen Cei, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713067 , 712514

GWERTHWYR GWIN / WINE MERCHANTS:

 • Siop Win, Ffordd Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712610

CYFLENWYR LLYSIAU, FFRWYTHAU A BLODAU / VEGETABLE FRUIT AND FLOWER SUPPLIERS:

 • Central Fruit Stores, Stryd Fawr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713174

SIOPAU DILLAD (MERCHED) / CLOTHES SHOPS (LADIES):

 • Alcatraz, Yr Harbwr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712293

BUSNES / BUSINESS

ANGORI CYCHOD / BOAT MOORINGS:

 • Meirion Lloyd Jones, Hafod yr Haf, Lon Traeth, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712684

ADNEWYDDU CYCHOD / BOAT REPAIRS :

 • lard Gychod Abersoch Cyf. Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712213

GWASANAETHU CYCHOD / BOAT SERVICING :

 • Abersoch Land & Sea Cyf. Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713434
 • Richard Bufton (Marine Electronics), Fron Haul, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. Vodafone: 0831 417712
 • Don Findlay 13, Tan y Gaer, Abersoch, PWLLHELI Gwynedd. 713333

LLOGI CEIR / CAR HIRE :

 • Sun Rentals, Creigir Wen Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd 712100

GOSOD TAI /HOLIDAY LETTING & s/c

 • Bodwi -Gwyliau Fferm/Farmhouse Holidays
 • Bwlch Tocyn Barn, Abersoch.
 • Abersoch Holidays
 • Abersoch-Hols
 • Haulfryn house
 • Home from Home Holidays (for brochure)
 • Nant -Gwyliau Fferm/Farmhouse Holidays
 • Rhydolion
 • Tanrallt Bunkhouse

GWESTAI/HOTELS

 • The Bronheulog Hotel & Restaurant. 712177
 • Carisbrook, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712526
 • Deucoch, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712680 712670
 • Egryn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712332
 • Harbwr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712406 713632
 • Neigwl, Lon Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712363
 • Porth Tocyn, Bwlchtocyn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713303
 • Riverside, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 712419 712818
 • Tudor Court, Ffordd Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713354
 • White House, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713427

MAES PEBYLL / CAMPING SITES:

 • Bryn Celyn Uchaf, Cilan, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712464
 • Castellmarch, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712242
 • Deucoch, Abersoch, PWLLHELI. Gwynedd. 713293
 • Fronhyfryd, Bwlchtocyn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712271
 • Pant Gwyn, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712200
 • Fferm Sarn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd.
 • Maes Pebyll Sarnlys, Sarn Bach, Fronheulog, Cilan, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712956
 • Maes Pebyll Sea-Side, Lon Golff, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712271
 • Tan y Bryn, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712093
 • Ty'n Mur, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712328

MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITES:

 • Bryncelyn Bellaf/Bodlondeb, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712640
 • Bryncelyn Uchaf, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712464
 • Bryn Cethin Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712719
 • Castellmarch, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712242
 • Maes Carafannau Fach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712454
 • Maes Carafannau Greenpastures, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712653
 • Grwp Haulfryn, Parc Gwyliau Talyfan, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712140
 • Grwp Haulfryn, Parc Gwyliau Warren, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712043
 • Maes Carafannau Fferm Pant Gwyn, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712200
 • Plas Llwyndu, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712812
 • Rhydolion
 • Fferm Tan y Bryn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712355
 • Tyddyn Callod, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712410
 • Tyn Don, Llanengan, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712688
 • Fferm Ty Newydd, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712446
 • Gwersyll Tyn y Mur, Lon Garmon, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712328

ARLUNWYR / ARTISTS:

 • N S Hopkins, The Studio, Ffordd Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713307

ADEILADWYR/BUILDERS

 • Grifiths & Hughes

RHEOLAETH CWRS LLEITHDER/ DAMP COURSE CONTROL:

 • Rickards Building Preservation, Fferm Bwlch, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 812105 Ffacs: 713600 Mobile: 0836 672484

YSGOL DDAWNSIO/ DANCING SCHOOL:

 • Susan Lake, Ysgol Ddawnsio Llyn, Tan y Sarn, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712951

ARWERTHWYR TAI/ ESTATE AGENTS:

 • Beresford Adams Nationwide, Yr Harbwr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712016
 • Yale & Hemmings, Abersoch, Gwynedd. 713322

SIOPAU TRIN GWALLT / HAIRDRESSERS:

 • Sunset Hair & Beauty Salon, Stryd Fawr, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 81 2030 / 81 2711
 • Bay Waves , Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd.

DINISTRIO PLA / PEST CONTROL :

 • Peter Vaughan, Propcare, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712911

PLYMWYR/ PLUMBERS:

 • Peninsula Plumbing, Enlli, Ffordd Gwydryn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713423

TACSI / TAXI:

 • Abercab, 10 Maes Gwydryn. Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713000
 • Abersoch Taxis, Penrhyn Mawr, Bwlchtocyn, PWLLHELI, Gwynedd 713777

CLUDIANT / TRANSPORT :

 • T V & M Evans, Bronaber, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 812705
 • A R Jones, Henryd, Sarn Bach, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712005 712429

DODREFN/ FURNITURE:

 • Wildwood Designs, Aber Uchaf, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712161

GWASANAETH TEIPIO / TYPING SERVICE:

 • Einir Wyn, Fferm Cae Du, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712434

RHEOLAETH PRYF PREN / WOODWORM CONTROL:

 • Rickards Building Preservation, Fferm Bwlch, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712105

GWERTHWYR GLO / COAL MERCHANT:

 • Jones & Jones, Elim, Lon Garmon, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 712005

GWERTHWYR DEFNYDDIAU A GWLAN / FABRIC AND WOOL RETAILERS:

 • Abersoch Needlecrafts, Lon Pen Cei, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713105

FFASIWN /ACCESSORIES:

 • J.M. Crafts, Pengwern, Sarn Bach Rd,. Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd. 713600

WELDIO / WELDING :

 • Mobile Welding services, 39 Maes Gwydryn, Abersoch, PWLLHELI, Gwynedd 713733

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or 


 
 

© penLlŷn.com 2000-9