abererch


AbererchAdranau - Sections
Abererch  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr)

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS AgosafNearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Pwllheli Library. 612089


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

  • Swyddfa Bost Abererch, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 612794

MAES PEBYLL / CAMPING SITE:

  • Abererch Sands, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 612327

PEIRIANWYR SIFIL / CIVIL ENGINEERS :

  • Owen Jones, Penrhynhuddig, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 613328

TRYDANWYR/ ELECTRICIANS:

  • A P Jones, Pen Clogwyn, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 614250

PLYMWYR/ PLUMBERS:

  • A P Jones,Pen Clogwyn, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 614250
  • T W Williams, 75, Ger y Bont, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 614375

TACSI / TAXI:

  • Blue Cars, Bryn Coch, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 613711

CLUDIANT / TRANSPORT :

  • J G Jones, Ty'n Coed, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 612202

 


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

 
Manylion / Details
 
 

     

 

Neu / Or 


 

 
 

© penLlŷn.com 2000-9