aberdaron

aberdaron


AberdaronAdranau - Sections

Aberdaron  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr)

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/

Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Aberdaron, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760 234

YSGOL / SCHOOL:

 • Ysgol Crud y Werin, Aberdaron, LL53 9BP 01758  760205

SIOPAU/ SHOPS:

 • Eleri Stores , Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760 233
 • Spar, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760 234

ATYNFEYDD TWRISTIAID/ TOURIST ATTRACTIONS:

 • Ymddiriedolaeth Enlli Cyf., Y Gegin Fawr, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd. 730740

CAFFI / CAFE:

 • Gegin Fawr, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760359
 • Henblas , Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760438
 • Ty Croes Mawr, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 780315

BWYTAI / RESTAURANTS :

 • Pen Bryn Bach, Uwchmynydd, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760216

GWESTAI / HOTELS:

 • Carreg, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd.
 • Pretoria, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760310
 • Ship, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760204
 • Ty Newydd, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760207

FFLATIAU / HOLIDAY FLATS S/C:

 • Bayview, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760214
 • Bodernabwy, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760329
 • Gwythrian, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760343
 • Henfaes. Aberdaron, Pwllheli. Gwynedd. 760381
 • Penrhyn Mawr Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd.
 • Tir Glyn, Aberdaron, Pwllheli. Gwynedd. 760381
 • Tryfan, Aberdaron, Pwllheli. Gwynedd. 780269
 • Ty Fry , Aberdaron, Pwllheli. Gwynedd. 760274
 • Wave Crest , Aberdaron, Pwllheli. Gwynedd. 760437

GWELY A BRECWAST / B & B's:

 • Brynmor, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760344
 • Meillionydd Bach , Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 780318
 • Pennant, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760610

MAES PEBYLL CARAFANNAU / CAMPING /CARAVAN SITES:

 • Fferm Caerau, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760481
 • Dwyros, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760295
 • Fferm Gwythrian, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760343
 • Morfa Mawr , Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760264
 • Tir Glyn , Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760248

YSGOLION MARCHOGAETH / RIDING SCHOOLS:

 • Parc Dwyrof, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760580

POBYDDION / BAKERIES:

 • Becws Islyn, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760370

ATGYWEIRIO ALLANOL I GEIR / CAR BODY REPAIRS:

 • J O Jones, Cyndyn, Aberdaron, PWLLH ELI, Gwynedd. 760301

PYSGOTWYR/ FISHERMEN:

 • Huw Erith, Tegfan, Uwchmynydd, PWLLHELI, Gwynedd. 760473

SIOPAU TRIN GWALLT / HAIRDRESSERS:

 • Patricia's Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760271

PRINTWYR A LITHOGRAFFWYR/ PRINTERS AND LITHOGRAPHERS:

 • W Alun Jones, Wern, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd 760323

THERAPI / THERAPISTS:

 • Reiki School, Gernant, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd. 0800 0260095 Fax 0800 0260095

CIGYDDION / BUTCHERS:

 • Siop Spar, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760234

GWNEUTHURUWYR DODREFN / FURNITURE MAKERS:

 • Gerallt Hughes, Geufron, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd. 760461

CYNLLUNIO I'R WE / WEB DESIGN:

 • Jane Davies, Aberdaron, PWLLHELI, Gwynedd.


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  aberdaron


Gyda Cefnogaeth y Cyngor Cymuned

With the support of the Community Council

 
 

aberdaron

© penllyn.com 2000-9