Y Pedwar haen o Lywodraeth Ddemocrataidd

The Four layers of democratic Governance for Llyn

Cyngor sir Gwynedd
Cynulliad Cenedlaethol
Sansteffan
Ewrop

County council

National assembly

Westminster

Europe

Cysylltwch ach Aelodau / Contact your Representatives

A 3 aelod rhanbarthol

+ 3 regional members

 


Pleidiau Gwleidyddol

Main Political Parties

Plaid Cymru
Plaid Cymru
Llafur
Labour
Rhydfrydwyr
Liberal Democrats
Ceidwadwyr
Conservative
Y Plaid Werdd
Wales Green Party

 

© penllyn.com 2000-1