Coleg Meirion-Dwyfor

Addysg / Education

 

Coleg
Coleg Meirion-Dwyfor
College

 

Ysgolion Uwchradd / Secondary Schools
WWW.
E-Bost / E-mail
Ysgol Botwnnog Botwnnog, LL53 8PY 01758 730220
Ysgol Glan-y-môr, Pwllhel, LL53 5NU 01758 701244

 

Ysgolion Cynradd / Primary Schools WWW. E-Bost / E-mail
Ysgol Abererch, Pwllheli, LL53 6YU 01758 613441
Ysgol Abersoch, Pwllheli, LL53 7EA 01758  712764  
Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr, LL53 6UP 01766 810625  
Ysgol Crud y Werin, Aberdaron, LL53 9BP 01758  760205  
Ysgol Cymerau, Pwllheli, LL53 5NU 01758 612001
Ysgol Edern, Pwllheli, LL53 8YW 01758 720272

Ysgol yr Eifl, Trefor, LL54 5LU 01286 660523

 
Ysgol Foelgron, Mynytho, LL53 7RN 01758 740567  
Ysgol Hafod Lon. Y Ffôr,Pwllheli, 01766 810626
Ysgol Llanaelhaearn, Caernarfon, LL54 5AL 01758 750263  
Ysgol Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NU 01758 740631
Ysgol Llidiardau, Rhoshirwaen, LL53 8LB 01758 760319
Ysgol Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR 01758 720870  
Ysgol Gynradd Nefyn, Pwllheli, LL53 6EA 01758 720765
Ysgol Pentreuchaf, Pwllheli, LL53 8DZ 01758 750600
Ysgol Pont-y-Gôf, Botwnnog, LL53 8RA 01758 730318
Ysgol Rhydyclafdy, Pwllheli, LL53 7YW 01758 740632  
Ysgol Sarn Bach, Pwllheli, LL53 7LF 01758 712714  
Ysgol Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8ND 01758 770669

 

Gwasanaethau Cynorthwyo Ysgolion / Schools support Services
Cwmni Cynnal
Cwmni Cynnal
Welsh Joint Education Committee
Cyd-Bwyllgor Addysg Cymraeg

LLYWODRAETH LEOL / LOCAL GOVERNMENT :

  • Cyngor Gwynedd Council.

Adrannau / Departments:Ysgolion / Schools. 01286 679456

  • Addysg, Cymunedol a Gwaith Ieuenctid / Education (Youth and Community). 01286 679190
  • Addysg, Anawsterau Dysgu / Education (Learning Difficulties). 01286 679361
  • Addysg, Cludiant Ysgol / Education (Schools Transport). 01286 679209
  • Grantiau Myfyrwyr / Student Grants. 01286 679190
  • Llywodraethwyr Ysgolion / School Governors. 01286 679456

 

© penllyn.com 2000-1