Pistyll

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Oriel hen Lluniau / Historical Photo Gallery

Roedd y'r Eglwys fychain St. Beuno (SH 328424) yn un o'r canolfanau pwysicaff ar y bererinion i Enlli. Claddwyd yn y fynwent gorff yr actor Rupert Davies (Maigret). Mae'r bedyddfaen yn engraifft dda o patrwm celtaidd o'r G6.

Buodd Bodeilias, un o dai fferm Pistyll yn gartref i un o bregethwyr enwocaf Cymru- Tom Nefyn (1895 - 1958). Ar y traeth islaw Pistyll mae gweddillion pothladd, a oedd yn bwysig yn yr hen amser ar gyfer allforio gwenithfaen.

 

 

The small Church dedicated to St Beuno (SH 328424), was one of the important centres for pilgrims on their way to Bardsey island. The actor Rupert Davies (Maigret) lies in the small graveyard. The font and the leppers window are noteworthy.

Bodeilias a farm in Pistyll was the home of one of Wales' most famous Preachers- Tom Nefyn (1895-1958). On the coast below are the remains of a dock for exporting granite.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

 
 

© penllyn.com 2000-5