hanes Llyn HistoryHanes - Historyllyn


Amgueddfa - Museum

Nefyn


Cychod Achub -
Lifeboats

Abersoch

Porthdinllaen

Pwllheli


LLongddrylliadau -
Shipwrecks

Edern

Llangwnnadl

Nant Gwrtheyrn


LLinell amser forwrol Llŷn - Llŷn maritime timeline

1760 - 1799

1800 - 1839

1840 - 1859

1860 -1879

1880 - 1899

1900 - 1919

1920 - 1951


homw


Adran Forwrol - Maritime Section

Llyn


Llinell amser - Timeline

1760 - 1799

1800 - 1839

1840 - 1859

1860 -1879

1880 - 1899

1900 - 1919

1920 - 1951


Amgueddfa - Museum

Nefyn


LLongddrylliadau - Shipwrecks

Edern

Llangwnnadl

Nant Gwrtheyrn


 

 

 

 

 

Llinell amser forwrol Llŷn


1860 -1879

1861- Drylliwyd stemar Ym Mhorth Neigwl.

1861 - Daeth 715 o longau i Bortdinllaen yn ystod y flwyddyn.


1862 - Adeiladwyd y Barc "Mary Pughe" 765 tunnell ym Mhwllheli

1862 - Chwef 2il, Cafodd y Sgwner "Diligence", (a adeiladwyd yn Nefyn) ei dryllio yn Abersoch. 'Roedd yn cario cargo o glai pibell ac yn teithio i Newry.


1863 - Adeiladwyd y Sgwner "Ocean Maid" yn Nefyn.


1863 - Cafodd Robert Rees o Forfa Nefyn fedal Efydd gan y R.N.L.I. am iddo achub 23 oddi ar y "Bodvel" a llongau eraill a ddrylliwyd ym Mhorthdinllaen ar yr un diwrnod.

1863 - Rhag 3ydd, Cafodd y Sgwner "Bardsey" ei dryllio oddi ar Borthdinllaen.


1864 - Sefydlwyd gorsaf bad achub Porthdinllaen. Y "Cotton Sheppard" oedd y bad achub cyntaf yno.


1864 - Collwyd y Sgwner "Racer" oddi ar Enlli.


1865 - Drylliwyd llong o'r Awstralia oddi ar Rhiw.


1866 - Rhag. 6ed drylliwyd y Sgwner "Henry Catherine" oddi ar Borth Neigwl un yn unig a gafodd ei achub.


1866 - Adeiladwyd y llongau "Robert Jones" and "Isolina" yn Nefyn.


1866 - Collwyd y "Columbia" ym Mhorthdinllaen.


1866
- Sefydlwyd "The Provincial Shipowners Marine Protection Society" yn Nefyn. Sefydlwyd hefyd y "Provincial A.I. Mutual Marine Insurance Co".


1867 - Drylliwyd y Sgwner "Six Brothers" ym Mhorthdinllaen.


1867 - Drylliwyd y Sgwner "Vine" o Nefyn oddi ar Tudweiliog.

1868 - Adeiladwyd y Sgwner "Joseph Nicholson" 99 tunnell yn Nefyn gan Rees Davies. David Davies oedd y perchenog .Fe'i collwyd yn 1884.


1868 - Drylliwyd llong a oedd yn cario coed yn Aberdaron.


1868 - Sefydlwyd yr "Ancient Briton Mutual Marine Insurance Society' yn Nefyn.


1869 - Collwyd y Sgwner "Voelas" yn agos i Enlli.


1869 - Sefydlwyd y "Cambrian Freight and Outfit Insurance Co." yn Nefyn.

1870 - Adeiladwyd y Sgwner "Miss Pritchard" yn Nefyn.

1870- Ym mis Hydref, drylliwyd y Llong Americanaidd y "Sorrento" ger Llangwnnadl. 'Roedd ar daith o Lerpwl i New Orleans.

1870 - Drylliwyd y Sgwner "Nymph" ym Mhorthdinllaen.


1870 - Sefydlwyd gorsaf bad achub Abersoch.


1872 - Sefydlwyd y "Victoria Mutual Marine Insurance Society" yn Nefyn.


1872 - Sefydlwyd y "North Wales Mutual Marine Marine Insurance Co." yn Nefyn.


1873 - Lansiwyd y Brig "Sybile Wynne" ym Mhorthdinllaen. Yn y bore pregethodd Ieuan Gwyllt ar fwrdd y llong.

1874 - Drylliwyd y Sgwner "Reindeer" 75 tunnell (a adeiladwyd yn Nefyn yn 1841) yn Enlli, roedd yn cario llechi i gwmni "Coles" o LLundain.


1875
- Ion. bu i'r stemar "Cardigan" a llong arall daro yn erbyn eu gilydd ym Mae Ceradigion tra ar daith o Geredigion i Felffast. Daeth ir lan ym Mhwllheli yno y bu hyd nes y drylliodd yn llwyr.


1875 - Drylliwyd y Sgwner "Martha oddi ar Pistyll.


1877 - Ffurfiwyd y "Britain Iron Sailing Ship Co." yn Nefyn.

1878- Yr oedd cyfanswm gwerth y llongau a yswyriwyd gan wahanol gwmniau yswyriant o Nefyn dros £2,000,000 yn y flwyddyn yma.


1878 Cafwyd corn rhybudd ar Enlli am y tro cyntaf.


1878 - Lansiwyd y "W.D.Potts" sef y Sgwner ddiwethaf a adeiladwyd ym Mhwllheli, hefyd lansiwyd y Brig "Carl & Louise" 183 tunnell.


1879
- Achubwyd 6 pan aeth y llong "Baron" i drafferthion oddi ar Borthdinllaen.


1879 - Ffurfiwyd y "South Wales Iron Sailing Ship Freight and Outfit Co." yn Nefyn.


1879 - Drylliwyd y Sgwner "Weaver" ym Mhorthor, Aberdaron.


Llyn


1880 - 1899

1880- Lawnsiwyd y Sgwner "Venus" yr olaf a adeiladwyd yn Nefyn.

1881- Ar Fawrth y 3ydd, drylliwyd y llong "Royal Charter" o Borthmadog ar Faen Mellt wrth iddi hwylio ar daith i Ddulyn.

1881- Ar Hydref y 14eg drylliwyd y stemar "Cyprian" ym Mhorth Cwmistir, Edern. Roedd 22 criw o bu farw 14.

1881 - Drylliwyd y Sgwner "Miss Beck" ym Mhorthdinllaen.

1881 - Ffurfiwyd y "Nefyn Shipowners Mutual Marine Protection Assoc., Co."

1882 - Ion 3ydd, Drylliwyd y Sgwner "Sedelous" (A adeiladwd yn Nefyn yn 1849) ar dwmpath tywod ym Mhorthmadog roedd yn cario mwyn haearn a dynameit.

1882 - Drylliwyd y barc "Lady Hings" oddi ar Trefor.

1883 - Drylliwyd y barc "Perseveranza" ym Mhorth Neigwl.

1884 - Drylliwyd y Brig "Luther" o'r Alban ym Mhorth Iago, tra ar daith o Dundee i Newfoundland.

1884 - Sefydlwyd y "Prydain Steam Ship Co." yn Nefyn.

1888 - Drylliwyd y Sgwner "Ann Jones" 85 tunnell o Bwllheli, yn Humber.

1889 - Sefydlwyd gorsaf bad achub ym Nhrefor.

1890 - Cafodd y cwmni "Pwllheli and Nefyn Mutual Marine Insurance Co." ei ddirwyn i ben.

1891 - Sefydlwyd gorsaf bad achub Pwllheli. Y "Margaret Platt" oedd y bad cyntaf yno.

1891 - Drylliwyd y Sgwner "William" ym Mhorth Golmon.

1893 - Mawrth 15ed, aeth y stemar "Glendarrock" i drafferthion oddo ar Bwllheli, achubwyd 11.

1893 - Gorff 7ed, boddwyd dau wedi i gwch droi drosodd mewn regata yn Nefyn.

1894 - Drylliwyd y Smac "Dauntless" o Jersey ym Mhorthdinllaen.

1894 - Boddodd y Smac "Alpha" oddi ar Bwllheli.

1894 - Caewyd gorsaf bad achub Trefor.

1896 - Mehe 6ed. Drylliwyd y Sgwner "Idea" ym Mhorth Neigwl.

1898 - Drylliwyd dwy Sgwner y "Joseph Nickolson" a'r "Twelve Apostles" ym Mhorth Neigwl.

1899- Ar Orffennaf y 1af, bu farw 12 gyda'r mwyafrif yn blant, mewn damwain oddi ar Bwllheli

Llyn


Llyn


1900 - 1919

1901- Drylliwyd y Barque y "Stuart" yn Mhorth Ty Mawr, Llangwnnadl 'roedd ar daith i Seland Newydd o Lerpwl.

1901 - Cafodd llong yn eiddo i "White Abbey" ei golchi i'r lan ym Mhwllheli. Aeth i drafferthion fisoedd ynghynt.

1902 - Drylliwyd y Sgwner "fossil" yn Llanbedrog.

1903 - Dechreuwyd ar y gwaith adeladu ar yr harbwr ym Mhwllheli.

1904 - Drylliwyd y Sgwner "Miss Prichard" (a adeiladwyd yn Nefyn yn1870) oddi ar Cape wrath, roedd ar ei ffordd i Copenhagen yn cario llechi.

1905 - Drylliwyd y Sgwner "Gowerian" yn Abersoch.

1907 - Maw 16eg, Drylliwyd y Sgwner "Brothers" a adeiladwyd yn Nefyn, oddi ar Abersoch.

1908 - Gwelwyd y llong deithio "Lusitania", oddi ar arfordir Llyn.

1909 - Mewn gwrthdrawiad, drylliwyd y Sgwner "Ann & Jane Pritchard" a adeiladwyd ym Mhwllheli yn 1859.

1910 - Drylliwyd y llong "Sarah" ym Mhorthdinllaen.

1912 - Maw 28ain, Drylliwyd y Sgwner "Margaret & Elizabeth" ym Mhorth Iago 'roedd yn cario glo i Rhiw.

1914 - Ion, 26th, Drylliwyd y Sgwner "Harvest Home" yng nghyffuniau Uwchmynydd, Aberdaron. 'Roedd yn cario clai.

1916 - Ion, 2ail, Drylliwyd y llong "Porthalloch" yn Sarn Padrig, Abersoch. Roedd yn cario "nitrate of soda" i Frisco.

1916 - Gwelwyd nifer o longau tanfor o'r Almaen oddi ar arfordir Llyn.

1917 - Gwelwyd y llong deithio C.P.R. yn mynd heibio ar ei thaith drwy swnt Enlli.

1917 - Gwelwyd sawl gosgordd yn mynd heibio, oddi ar arfordir Llyn.

1918 - Cafoddd y llong deithio "Oransa" ei thorpidio oddi ar Enlli.

1918- Darganfeuwyd nifer o gyrff o'r llongau "Leinster" a "Burutu" ar hyd arfordir Llyn.


Llyn


1920 - 1941

1920- Cynhaliwyd regata yn Nefyn, am y tro cyntaf ers blynyddoedd.

1924 - Ffurfiwyd y "South Caernarfonshire Yacht Club".

1926 - Cafwyd seremoni lansio yr "M.O.Y.E.", y bad achub modur cyntaf yn Llyn ym Mhorthdinllaen.

1927 - Caewyd gorsaf bad achub Abersoch.

1927 - Aeth y Stemar "Matje" i'r lan ym Mhorthdinllaen.

1930 - Sefydlwyd gorsaf gwylwyr y glanau ym Mhorthdinllaen..

1931 - Cafwyd y bad achub modur "William Macpherson" ym Mhwllheli.

1931 - Caewyd gorsaf bad achub Cricieth

1932 - M.V. Maraboe ddaeth I'r lan yn Ngharreg y Llam 28 ain 1932. Tynnwyd hi oddiyno 29ain. Gan y tynfad Ranger.

Llyn

1933 - Maw 22ain. Cafodd cwch bach gada dau ddyn arno, a oedd yn pysgota yn Nhudweiliog ei chwythu allan i'r mor a glaniodd yn saff 35 awr yn ddiweddarach yn County Down yn Iwerddon.

1934 - Awst. Suddodd y stemar "Pultney" mewn gwrthdrawiad gyda s.s. "Thelma" oddi ar Enlli. 'Roedd yn cario glo o Benmaenmawr.

1934 - Hyd. Daeth y Stemar "Dimitros Inglesos" o Roeg i'r lan ym Mhorthdinllaen iw thrwsio.

1934 - Bu farw Mrs Jones Ty Coch Inn, yr unig ddynes "Harbourmaster" yn y wlad.

1934 - Gwelodd pobl Aberdaron yr R.M.S. "Queen Mary" yn pasio ar ei thaith, heibio Enlli.

1935 - Drylliwyd yr iot "Helfa" oddi ar Edern.

1935 - Saith llong ryfel yn angori ym Mhorth Neigwl.

1937 - Daeth yr s.s. "Oakvilla" ir lan ym Mhorth Nant.

Llyn

1940 - Adeiladwyd H.M.S. Glendower, safle hyfforddi y Lleng Brydeinig yn Afonwen.

1940- Cafodd tancer o'r iseldiroedd ei thynnu Borthdinllaen, ar ôl cael ei bomio oddi ar Enlli.

1941- Bomiwyd tancer olew ai rhoi ar dan oddi ar arfordir Llyn.

1942 - Rhag. Tarodd y Stemar "Knut" o Ddenmarc ffrwydron oddi ar Enlli. Glaniodd 15 o'r criw ym mad achub y llong ym Mhorthdinllaen.

1942 - Daeth llawer o ffrwydron i'r lan ar arfordir Llyn.

1951- Ddrylliwyd yr "Amy Summerfield yn Nghaer Nant 1951.

Llyn


Llyn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMGUEDDFA HANESYDDOL A MORWROL LLYN, NEFYN

Hen Eglwys y Santes Fair, Stryd y llan, Nefyn.

Ar agor: Dechrau Gorffenaf hyd ganol Medi. Dydd Llun i Sadwrn: 10:3Oam - 4.30p.m. Dydd Sul: 2:OOp.m. - 4.00p.m. Mynediad:AM DDIM - Rhoddion yn dderbyniol.

Llyn

Cawn ffotograffau, darluniau ac arteffactau yn dangos y cysylltiad agos fu rhwng yr ardal a'r môr - adeiladu llongau a llongau mawr yn hwylio'r byd gyda chriw a swyddogion o Nefyn - yn ogystal a bywyd dyddiol ar droad y l9fed ganrif.

Lleyn Maritime Timeline


1860 -1879

1861- A steamer was wrecked at Hell's mouth.

1861 - 715 vessels put in to Portdinllaen during the year.


1862 - The Barque "Mary Pughe" of 765 tons was built at Pwllheli.

1862 - Feb 22nd, The Schooner "Diligence", built at Nefyn, was wrecked at Abersoch whilst on a voyage to Newry with a cargo of pipe clay.


1863 - The Schooner "Ocean Maid" was built at Nefyn.


1863 - Robert Rees of Morfa Nefyn was awarded the Bronze medal by the R.N.L.I. for saving 23 lives from the "Bodvel" and other vessels wrecked at Porthdinllaen on the same day.

1863 - Dec 3rd., the Schooner "Bardsey" was wrecked off Porthdinllaen.


1864 - Porthdinllaen lifeboat station established. The first lifeboat there was the "Cotton Sheppard".


1864 - The Schooner "Racer" was lost off Bardsey.


1865 - An Austrian sailing ship was lost off Rhiw.


1866 - Dec. 6th the Schooner "Henry Catherine" was wrecked at Hells mouth, only one soul was saved.


1866 - The Barques "Robert Jones" and "Isolina" were built at Nefyn.


1866 - The Brigantine "Columbia" was lost at Porthdinllaen.


1866
- The Provincial Shipowners Marine Protection Society was formed at Nefyn. Also the Provincial A.I. Mutual Marine Insurance Co.


1867 - The Schooner "Six Brothers" was wrecked at Porthdinllaen.


1867 - The Schooner "Vine" of Nefyn was lost off Tudweiliog.

1868 - The Schooner "Joseph Nicholson" 99 tons, was built at Nefyn by Rees Davies. The owner/master was David Davies. Lost 1884.


1868 - A ship carrying timber was wrecked at Aberdaron.


1868 - Ancient Briton Mutual Marine Insurance Society formed at Nefyn.


1869 - The Schooner "Voelas" was lost near Bardsey.


1869 - Cambrian Freight and Outfit Insurance Co. formed at Nefyn.

1870 - The Schooner "Miss Pritchard" built at Nefyn.

1870- In October the American ship "Sorrento" on a passage from Liverpool to New Orleans was wrecked off Llangwnnadl.

1870 - The Schooner "Nymph" was wrecked at Porthdinllaen.


1870 - The lifeboat station was established at Abersoch.


1872 - Victoria Mutual Marine Insurance Society established at Nefyn.


1872 - North Wales Mutual Marine Marine Insurance Co. formed at Nefyn.


1873 - The Brig "Sybile Wynne" was launched at Porthdinllaen. On the morning of her launch, Ieuan Gwyllt preached aboard her.

1874 - The Schooner "Reindeer" 75 tons, built at Nefyn in 1841 was wrecked at Bardsey with a cargo of slates for Coles of London.


1875
- Jan. the steam ship "Cardigan" collided with another steamer in Cardigan Bay whilst on a passage from Cardigan to Belfast. She drifted ashore at Pwllheli where she became a total wreck.


1875 - The Schooner "Martha was wrecked off Pistyll.


1877 - Ancient Britain Iron Sailing Ship Co. formed at Nefyn.

1878- The combined valuation of vessels insured with various insurance companies in Nefyn, totalled over £2,000,000 during this year.


1878 - A fog horn was established at Bardsey.


1878 - The last Schooner to be built at Pwllheli, the"W.D.Potts" & the Brig "Carl & Louise" 183 tons, were launched.


1879
- 6 lives were saved when the Steam ship "Baron" was in distress off Porthdinllaen.


1879 - The North and South Wales Iron Sailing Ship Freight and Outfit Co., formed at Nefyn.


1879 - The Schooner "Weaver" was wrecked at Porthor, Aberdaron.


Llyn


1880 - 1899

1880- The last schooner to be launched at Nefyn was the "Venus"

1881- On march 3rd, the "Royal Charter" of Porthmadog wrecked on Maen mellt whilst in balast on route for Dublin.

1881- On October 14th The Leyland steamer the "Cyprian" was wrecked at Porth Cwmistir, Edern. Of the crew of 22, only 8 survived.

1881 - The Schooner "Miss Beck" lost at Porthdinllaen.

1881 - Nefyn Shipowners Mutual Marine Protection Assoc., Co. formed.

1882 - The Nefyn built Schooner "Sedelous" (1849) was wrecked on Porthmadog bar on 3rd Jan., with a cargo of Iron ore and dynamite.

1882 - The Barque "Lady Hings" wrecked off Trefor.

1883 - The Barque "Perseveranza" stranded at Hells Mouth.

1884 - The Scottish Brig "Luther" wrecked at Porth Iago, whilst on a passage from Dundee to Newfoundland.

1884 - Prydain Steam Ship Co. formed at Nefyn.

1888 - The Schooner "Ann Jones" 85 tons, of Pwllheli, lost in the Humber.

1889 - Lifeboat station established at Trefor.

1890 - Pwllheli and Nefyn Mutual Marine Insurance Co. was wound up.

1891 - Pwllheli lifeboat station established. The first lifeboat there was the "Margaret Platt".

1891 - The Schooner "William" was wrecked at Porth Colmon.

1893 - March 15th, the steam ship "Glendarrock" in distress off Pwllheli, 11 lives saved.

1893 - July 7th, two men drown through capsizing during the Nefyn regatta.

1894 - The Smack "Dauntless" of Jersey, wrecked at Porthdinllaen.

Llyn

1894 - The Smack "Alpha" sank off Pwllheli.

1894 - Trefor lifeboat station closed.

1896 - June 6th. the Schooner "Idea" wrecked at Hells Mouth.

1898 - The Schooners "Joseph Nickolson" and "Twelve Apostles" wrecked at Hells Mouth.

1899- On July 1st, 12 lives, mostly children were lost in a boating accident off Pwllheli.

 


Llyn


1900 - 1919

1901- The Barque "Stuart" was wrecked at Porth Ty Mawr, Llangwnnadl whilst on a passage from Liverpool to Newzealand.

Llyn

1901 - A ship belonging to "White Abbey" was washed ashore at Pwllheli. It had foundered in the Irish sea 15 months previously.

1902 - The Schooner "fossil" was wrecked at Llanbedrog.

1903 - Work stsrted on the new harbour at Pwllheli.

1904 - The Schooner "Miss Prichard" (Built 1870 at Nefyn), was lost off Cape wrath, bound for Copenhagen with slates.

1905 - The Schooner "Gowerian" was wrecked at Abersoch.

1907 - March 16th, The Schooner "Brothers" built at Nefyn, was lost off Abersoch.

1908 - The "Lusitania", the Cunard liner, was seen passing the Llyn coast.

1909 - The Schooner "Ann & Jane Pritchard" (built Pwllheli 1859) was lost in a collision.

1910 - The Ketch "Sarah" was wrecked at Porthdinllaen.

1912 - March 28th, The Schooner "Margaret & Elizabeth" wrecked at Porth Iago whilst carrying a cargo of coal for Rhiw.

1914 - Jan, 26th,The Schooner "Harvest Home" was wrecked near Uwchmynydd, Aberdaron with a cargo of china clay.

1916 - Jan, 2nd, The ship "Porthalloch" wrecked at Sarn Padrig, Abersoch. It was bound for 'Frisco with a cargo of nitrate of soda.

1916 - A number of German Submarines were sighted off the coast of Llyn.

1917 - The C.P.R. liner seen passing through Bardsey sound.

1917 - Many convoys seen passing the coast of Llyn.

1918 - The Liner "Oransa" torpedoed off Bardsey.

1918- A large number of bodies from the ships "Leinster" and the "Burutu" washed ashore along the coast of Lleyn.


Llyn


1920 - 1941

1920- Nefyn sailing regatta held again for the first time in years.

1924 - South Caernarfonshire Yacht Club formed.

1926 - Christening ceremony for "M.O.Y.E.", the first motor lifeboat in Llyn at Porthdinllaen.

1927 - Abersoch lifeboat station closed.

1927 - The steam ship "Matje" was driven ashore at Porthdinllaen.

Llyn

1930 - Coastguard station established at Porthdinllaen.

1931 - The motor lifeboat "William Macpherson" stationed at Pwllheli.

1931 - Criccieth lifeboat station closed.

1932 - The M.V. Maraboe was grounded at Carreg y Llam between Pistyll and Nant Gwrtheyrn. It was re-floated the following day with the assistance of the tug "Ranger".

1933 - March 22nd. A small fishing boat with two men onboard, were blown out to sea off Tudweiliog. They landed in County Down in Ireland 35 hours later.

1934 - Aug. The steam ship "Pultney" with a cargo of coal from Penmaenmawr, sunk in a collision with the s.s. "Thelma" off Bardsey.

1934 - Oct. The Greek steamer "Dimitros Inglesos" put into Porthdinllaen for repairs.

1934 - Death of Mrs Jones Ty Coch Inn, the only woman Harbourmaster in the country.

1934 - The R.M.S. "Queen Mary" was seen passing Bardsey by the people of Aberdaron.

1935 - The yacht "Helfa" wrecked off Edern.

1935 - Seven destroyers anchored at Hells Mouth.

1937 - The s.s. "Oakvilla" ashore at Porth Nant.

1940 - H.M.S. Glendower, a Naval shore training establishment was built at Afonwen.

1940 - Dutch tanker towed to Porthdinllaen, after being bombed off Bardsey.

1941 - Oil tanker bombed, and set afire off the coast of Llyn.

1942 - Dec. The Danish steamer "Knut" hit a mine off Bardsey. 15 members of the crew landed in the ships lifeboat at Porthdinllaen.

1942 - A large number of mines were washed ashore along the coasts of Llyn.

1951 - The "Amy Summerfield was wrecked at Nant Gwrtheyrn.


Llyn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEYN HISTORICAL & MARITIME MUSEUM, NEFYN

Old St Mary's Church, Church Street, Nefyn

Open; Beginning July to mid September. Monday to Saturday: lO.3Oam - 4.3Opm Sundays: 2.OOpm - 4.OOpm

Admission; FREE - Donations acceptable.

 

The Museum is housed in the Old Church on the site of a 6th century Celtic church. There is a weather vane shaped as a full rigged ship on the tower.

Through painting, photographs and artefacts is shown the local maritime history including ship building, coasting vessels, herring industry and also everyday life at the turn of the 19th century.

 

Rhif Elusen . Charity No. 514365

 

Bibilography and Sources -

"Hen Llongau Sir Caernarfon" gan D.Thomas

"Crwydro Llyn ac Eifionydd" gan Gryfudd Parri

"Cerddi Porhdinllaen" gan Glyn Davies

"Ar hyd ben 'rallt" gan Elfed Griffiths

"Cymru a'r Mor" - Archifau Gwynedd

A nifer a llefydd eraill

hefyd, diolch i -

Evan John Llangwnnadl a Gwilym Jones Tudweiliog Bibl.

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9