Garnfadryn

This brief history is evolving follow the links for more information.

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

e-mail contributions@e-bost cyfraniadau

Mae'r bryn gaer Garnfadryn werth ei weld. Mae'r safle gofrestredig hon yn dyddio yn ôl i ddau gyfnod cyn Rufeinig gydag olion diweddarach ar y copa.

The hillfort on Garnfadryn is an excelent example of the first inhabitants of Llyn. A listed monument it dates back to pre-roman times. with a subsequent re-building and then a medeival fort built on the sumit.


 

 
 

© penllyn.com 2000