hanes Llyn Historyhomw


Adran Dogfennau - Documents Section

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth
This brief history is evolving follow the links for more information.
e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions


Mapiau - Maps

Gwynedd 1611 dogfennau 

Nefyn 1831
nefyn


Eraill - Others

Nefyn Enclosure Notice 1814
llyn

Tram Pwllheli-Llanbedrog

solomon


Oriel Hanesyddol - Historical Photos

Aberdaron

aberdaron

 

Abererch

abererch

Abersoch

abersoch

Botwnnog

botwnnog

Bryncroes

bryncroes

Edern

edern

Enlli
enlli

Llanbedrog

llanbedrog

Llanengan

llanengan

 

Llangian

llangian

Llangwnnadl

llangwnnadl

Llaniestyn

llaniestyn

Llithfaen

nant gwrtheyrn

Morfa Nefyn

morfa nefyn

 

Mynytho
mynytho

Nefyn

nefyn

Pistyll
pistyll

Porthdinllaen

porthdinllaen

Pwllheli

pwllheli

Rhiw

rhiw

Rhoshirwaun

rhoshirwaun

 

Rhyd

rhyd y clafdy

Sarn

sarn

Tudweiliog

sarn

Y Ffôr

trallwyn

     

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9