Dinas

This brief history is evolving follow the links for more information.

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

e-mail contributions@e-bost cyfraniadau

Eglwys Llandudwen.

The church of Llandudwen.

 


 

 

 
 

© penllyn.com 2000