hanes Llyn HistoryHanes - History


Aberdaron
Abererch
Abersoch
Boduan
Botwnnog
Bryncroes
Dinas

Edern
Enlli
Efailnewydd
Garnfadryn
Llanbedrog
Llanengan
Llangian
Llangwnnadl
Llaniestyn
Llannor
Llithfaen
Morfa Nefyn
Mynytho
Nefyn
Pentreuchaf
Pistyll
Porthdinllaen
Pwllheli
Rhiw
Rhoshirwaun
Rhydyclafdy
Sarn
Tudweiliog
Y Ffôr


Adranau-Sections

homwDolenni Hanes - History Links

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Trust

Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon / Caernarvonshire Historical Society

Y Llyfrgell Genedlaethol / National Library of Wales

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd / Gwynedd Family History Society
Cymdeithas Hanes teuluoedd undebol Cymru / Family History Societies of Wales
Amgueddfeudd ac orielau Cenedlaethol Cymru / National Museums and Galleries of Wales
Yr Eglwys yng Nghymru / The Church in Wales
Cyngor Cefn Gwlad Cymru / Countryside Counil of Wales
The Public Record Office
The Royal Commission on Historical Manuscripts
The British Library Manuscript Collections

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9