Enlli Rhyd Llaniestyn mynytho Llangian Llithfaen Efailnewydd Llanengan Rhiw ABERERCH EDERN LLANGWNNADL Pwllheli Llanbedrog Abersoch ABERDARON Botwnnog Sarn Tudweiliog LLANNOR Boduan PISTYLL NEFYN

Bryncroes

Brynmawr

Dinas

Edern

Enlli

Efailnewydd

Garnfadryn

Llanbedrog

Llanengan

Llangian

Llangwnnadl

Llaniestyn

Llanaelhaearn

 

 

llyn

Chwilio / SearchAdrannau / Sections

Hanes / History    Oriel / Gallery   Newyddion / News

Gwybodaeth / Information   Busnes / Business    Mapiau / Maps

Oriel Hanesyddol / Historical Photos


 

Llanaelhaearn

Llannor

Llithfaen

Llwyndyrys

Morfa Nefyn

Mynytho

Nefyn

Pentreuchaf

Pistyll

Porthdinllaen

Pwllheli

Rhiw

Rhoshirwaun

Rhydyclafdy

Sarn

Trefor

Tudweiliog

Y Ffôr

 

llyn Croeso...
Gobeithiwn y bydd y wybodaeth yma am Lŷn yn ddefnyddiol i chi. Y mae'r Cyfarwyddiadur Busnes Llŷn a gwasanaethau yn cynnwys y rhan fwyaf o gwmniau a gwasanaethau. Y mae'r adran Hanes Llŷn yn dechrau gyda gwybodaeth am drigolion cyntaf Llŷn. Y mae galeri Llŷn a'r galeri hanesyddol yn cynnwys lluniau diweddar a hanesyddol o Lŷn. Mae'r adran mapiau Llŷn yn cynnwys mapiau clir a hawdd iw darllen.

llyn Welcome
We hope you find this site about Llŷn of use. The Llŷn Business directory and the Llŷn service directories contain most local companies and services. The Llŷn history section starts with information about the first inhabitants of Llŷn. The Llŷn gallery and historical gallery contain contemporary and historical photos of Llŷn. The Llŷn maps section contains easily navigatable maps.

Safleoedd Eraill /Other sites about Llŷn

The use of the historical anglicised version of Lleyn still abounds, but we will try and use Llŷn instead of Lleyn wherever possible on this site (apart from this paragraph). The word Llŷn [Lleyn] is thought to have originated from the Celtic tribes from around Leinster in Eire, whom it is believed colonized the Northern shores of Llŷn in settlements such as at Castell Oddo, Porthdinllaen and Dinas Dinlle.


Gwadiad / Disclaimer

pen llyn .com, llyn Calendr, llyn, Calender map, llyn, penllyn cysylltu, llyn, penllyn.com busnes,llyn,business gwasanaethau,llyn, services Newyddion, llyn, News hanes,llyn, history Llwybrau, Footpaths,llyn, mapiau,llyn, maps oriel, llyn, gallery oriel, llyn, gallery hanes, oriel, llyn, gallery